Solutions

 
 
รับเหมาก่อสร้าง (Contractor)
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ทุกชนิดอย่างครบวงจร เช่น บ้านพักอาศัย, คอนโนมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า, ห้องเย็น และ สระว่ายน้ำ บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และ งานสถาปัตยกรรม (architecture and landscape)
ควบคุมงาน  (Consultant)
รับปรึกษางาน ควบคุมการก่อสร้าง  ตรวจสอบงานขณะก่อสร้าง ประมาณราคา  ให้บริการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
Renovate
งานปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งาน บำรุงรักษาเนื่องจากอายุการใช้งานนาน ควบคุมโดยวิศวกรคุณภาพ


Powered by MakeWebEasy.com