บทความทั้งหมด

งานปรับปรุงโครงสร้างฐานราก เข็ม ป้อมยาม ห้องไฟฟ้าและออฟฟิศ มูลค่างาน 4 ล้านบาท โรงงาน VT Block

งานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งาน Renovate บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยมัยลาภรามอินทรา

งานก่อสร้าง โรงงาน มูลค่า 20,140,000.- บาท และงานเพิ่มมูลค่า 4,500,000.- บาท

Powered by MakeWebEasy.com