ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 โดย คุณศิริชัย เทพยานต์  ด้วยประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้ใจของลูกค้า เช่น ลูกค้าเก่า จะกลับมาใช้บริการใหม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  และมีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ ระยะเวลา และความปลอดภัย โดยมีพันธกิจคือ  “นักธุรกิจหัวใจครู”
Prodessional Engineer: สย. 10966 (คุณศิริชัย เทพยานต์)
Our Experience

Publication:

1. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ “กำลังอัดของคอนกรีตที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย”,
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2 โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
2. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ “การตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง”,
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ว.ส.ท. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
External speakers:
1. วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4. วิทยากร บรรยายพิเศษ ให้ สถาบันนายช่างดี (SCG)
Powered by MakeWebEasy.com